Header

Raphael Borhani

رافائل برهانی فر در سال ۱۳۶۲ و در شهر مشهد بدنیا آمد. .
او از کودکی عاشق خلق کردن بود و همواره در بازیهای کودکانه تلاش میکرد که خودش چیزی بسازد و شکل دهد
تا اینکه در دوران جوانی با ملاقات شخصی که مدرس معرق بود به این هنر علاقه مند شد.
او احساس کرد معرق بهترین کاری است که میخواهد انجام دهد و‌ از آن زمان کارش آغاز شد
تصمیم گرفت در کلاسهای استاد، ثبت نام کند و چنان در این مسیر به سرعت رشد میکرد که بیست روز پس از
یادگیری، اولین کار معرق خود را انجام داد
البته چون در آن زمان هنوز مسلمان بود بنابراین جمله ای در مورد علی نوشت ” یا علی گفت و‌عشق آغا شد”
در واقع عشق خود به معرق و حتی به معنویات و خداوند را میشد در نگرش او مشاهده کرد.
پس از آن کار ،دیگر هیچ کار خطی انجام نداد بلکه دوست داشت بر اساس قصه و داستان روایت کند. اگر قصه ای را دوست نداشت هیچ وقت کارش را انجام نمیداد .
قصه سیمرغ را شنید یعنی اتحاد سی مرغ که با هم رفتند یا فدا شدند ، در واقع فدا شدن سیمرغ به خاطر اینکه فرزندش به وجود آید،
پس تصمیم گرفت سیمرغ را کار کند و او بهترین تابلو را انجام داد.
بعد از گذشت دو سال از فعالیت در زمینه معرق چوب، کارشناس ارزشیابی هنرها در سازمان صنایع دستی مشهد و میراث فرهنگی شد و یک سال بعد اولین نمایشگاه معرق چوب را با دیگر هنرمندان برگزار کرد. کارهای او به قدری زیبا بود که همه میخواستند آنها را ببینند و چنان در این زمینه متبحر شده بود که به سهولت، هر اثر را ارزش گذاری کند .
نقطه عطف ایمان او زمتنی بود که با معرقی به شکل صلیب در نمایشگگاه تهران مواجه شد که اثری از یک معرق کار ارمنی بود. چنان محو نماشای آن بود گویا برای او پیامی دارد و مشتاق شد تا در مورد صلیب بیشتر بداند. …
تا اینکه در سال ۲۰۱۲ از طریق یکی از دوستان قصه صلیب را شنید و با مسیح آشنا شد و پس از آن مسیح محور کارهای معرقش گردید.
اکنون رویای بزرگی دارد. او مایل است تا تمام قصه های مسیح را با هنر معرق ترسیم کند و او را با هنرش به جهان بشناساند. او میخواهد بهترین خود را برای کسی انجام دهد که بهترین خود را برای ما بخشید .

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Artist Literature

Artist Galleries

Translate »