Header

Zina Moosavi

زینا موسوی

لیسانس بازیگری تیاتر ، لیسانس گریم سینمایی و فوق لیسانس کارگردانی تیاتر علاوه بر برگزاری و کارگردانی تیاتر در تهران و شهرستان ها و  برگزاری دوره های اموزش بازیگری فعالیت حرفه ای خود را در زمینه ی سیما  در سریال هایی همچون خلصه- تاوان- کارت زرد- مولود بهار-زمین انسان ها- شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد- هوش سیاه 2- صداهای خاموش و…آغاز کرد.
.تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم کوتاه” او میتواند” ودستیار کارگردان سریال چمدان  را به عهده داشته است
او در سال 2011 قلب خود را به عیسی مسیح سپرد و پس از آن کلیه ی فعالیت های هنری خود را تقدیم عیسی مسیح نمود
از ان پس در ایجاد تیاترهای کلیسایی نقش داشته و در سریال شفای قلب ها، دستیار کارگردان بوده است.
در حال حاضر نیز، در حال نگارش کتاب شهادت های یک ایماندار
است و دربخش تعلیم و شاگردسازی آنلاین خداوند را خدمت میکند

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Artist Literature

Translate »