Header

Conquerors کتاب فاتحان نبرد ایمان

نویسنده : امیر اردلان داودی

“لینک دانلود رایگان کتاب ” فاتحان نبرد ایمان

پیشگفتار
نویسنده متبحر رساله عبرانیان، ضیافت باشکوهی را در باب یازدهم به تصویر می کشد. درب تالار ایمان که گشوده می گردد، چهارده مرد و دو زن بر میز این ضیافت جلوس نموده اند. نویسنده
رساله عبرانیان، دعوت شدگان به این ضیافت الهی را یک به یک در باب یازدهم به خواننده خود معرفی می نماید. او بعضی از این فاتحان نبرد ایمان را، با ذکر دلایل نام می برد و برخی دیگر را بطور کلی معرفی می نماید و ذهن خواننده خود را به واکاوي این موضوع می کشاند. خواننده وقتی این باب را مطالعه می نماید، نمی تواند از کنار این موضوع بسادگی بگذرد که چرا در این باب معروف ایمانی، نویسنده تنها از این افراد خاص نامبرده است.
این کنکاش، دریچه اي نو بر روي دیدگان من گشود و این که چرا برخی همچون “باراق” که بسیار کمرنگ در سطور کتاب مقدس ظاهر می گردند یا همچون “خنوخ” که کتاب مقدس تنها به ذکر چند خط در مورد او پرداخته است، این چنین پر رنگ در این ضیافت حضور بهم رسانیده اند. آري! تالار با عظمت عبرانیان 11 ،هر خواننده اي را مجذوب خود می نماید. البته نویسنده این رساله ذکر می نماید که دیگر فرصتی ندارد که به تمامی افراد فاتح کتاب مقدس بپردازد، اما ذکر همین چند نام فاخر از عهد عتیق، ذهن خواننده را به اندازه کافی درگیر می نماید. او همچون صیادي زبردست، خوب می داند که چگونه تور دام افکن خود را براي صید ماهیان بیاراید.
حال که من هم با هدایت خداوندم مسیح و بواسطه فیض او، به صید نویسنده رساله عبرانیان در آمده ام، تصمیم گرفتم تا درسهایی را که هر چند کوتاه و مختصر از زندگانی این فاتحان برداشت می نمایم، با شما دوستداران مسیح خداوند به اشتراك بگذارم.
بی شک در این راه، مطالعه کتب و تفاسیر مختلف از انجیل شناسان ایرانی و خارجی به من در تهیه این کتاب، کمک شایانی نموده است که جا دارد دست یکایک آنان را بفشارم و امیدوارم روزي فرا برسد که بتوانم پاهاي این بزرگان را بشویم.
امیر اردلان متیو داودی

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

You may also like ...

Translate »