Header

Calligraphy-Aboozar Soltani

خط معلی، خطی است که توسط استاد حمید عجم در سال ۱۳۷۸ ثبت گردیده است.
خصوصیات این خط در هم تنیدگی حروف و کلمات است که حروف هنگام نوشتن، می‌توانند به راحتی از بین یکدیگر تردد کنند. 
از مهم‌ترین ویژگی‌های این خط شکست‌های ناگهانی و قالب شکنی‌هایی ست که به روحیه بشر مدرن نزدیک تر است و

پتانسیل بالایی برای استفاده در معماری را در خود جای داده است. ویژگی دیگر خط معلی قامت بلند حروف آن در کلمات است،

که ابوذر سلطانی با تلفیق خطاطی و نقاشی سعی بر این دارد تا بتوانم آیات کتاب مقدس را با استفاده از سمبل های نظیر

آب ، نان ، شراب ، صلیب و.. را از این طریق به نمایش بگذار..

(قابل ذکر است که تمام عکسها دارای کپی رایت میباشد و استفاده از آنها مستلزم اخذ اجازه از هنرمند، از طریق خانه هنرمندان مسیحی میباشد.)

Abouzar Soltani Facebook

 

You may also like ...


Warning: Illegal string offset 'tracks' in /home/xtkf69mpdn4e/public_html/wp-content/themes/remix/functions.php on line 1745
1