Header

Calligraphy-Aboozar Soltani

خط معلی، خطی است که توسط استاد حمید عجم در سال ۱۳۷۸ ثبت گردیده است.
خصوصیات این خط در هم تنیدگی حروف و کلمات است که حروف هنگام نوشتن، می‌توانند به راحتی از بین یکدیگر تردد کنند. 
از مهم‌ترین ویژگی‌های این خط شکست‌های ناگهانی و قالب شکنی‌هایی ست که به روحیه بشر مدرن نزدیک تر است و

پتانسیل بالایی برای استفاده در معماری را در خود جای داده است. ویژگی دیگر خط معلی قامت بلند حروف آن در کلمات است،

که ابوذر سلطانی با تلفیق خطاطی و نقاشی سعی بر این دارد تا بتوانم آیات کتاب مقدس را با استفاده از سمبل های نظیر

آب ، نان ، شراب ، صلیب و.. را از این طریق به نمایش بگذار..

(قابل ذکر است که تمام عکسها دارای کپی رایت میباشد و استفاده از آنها مستلزم اخذ اجازه از هنرمند، از طریق خانه هنرمندان مسیحی میباشد.)

Abouzar Soltani Facebook

 

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

You may also like ...

Translate »