Header

ابوذر سلطانی

March 7, 2022

With Abouzar Soltani / caligrafer

گفتگو با ابوذر سلطانی ( فیلمساز، خطاط ، نقاش و عکاس) اخبارهنرمندان با بیتا میزبان: موسی رسایی (مدیر مسیول خانه هنرمندان مسیحی) برنامه همراه با خانه هنرمندان مسیحی ... Read More »

March 07, 2022


December 11, 2018

Painting-Aboozar Soltani

ابوذر سلطانی متولد ۱۳۶۱ عکاس، خطاط و نقاش کارشناس رشته روابط عمومی در خانواده ای پر جمعیت و هنرمند که در رشته های عکاسی ، خطاطی، نقاشی و فیلمسازی فعالیت داشتند، در اصفهان به دنیا آمد. .عکاسی، خطاطی و نقاشی را بصورت تجربی از خانواده ... Read More »

December 11, 2018


December 11, 2018

Calligraphy-Aboozar Soltani

خط معلی، خطی است که توسط استاد حمید عجم در سال ۱۳۷۸ ثبت گردیده است. خصوصیات این خط در هم تنیدگی حروف و کلمات است که حروف هنگام نوشتن، می‌توانند به راحتی از بین یکدیگر تردد کنند.  از مهم‌ترین ویژگی‌های این ... Read More »

December 11, 2018


December 11, 2018

Photography-Aboozar Soltani

ابوذر سلطانی متولد ۱۳۶۱ عکاس، خطاط و نقاش کارشناس رشته روابط عمومی در خانواده ای پر جمعیت و هنرمند که در رشته های عکاسی ، خطاطی، نقاشی و فیلمسازی فعالیت داشتند، در اصفهان به دنیا آمد. .عکاسی، خطاطی و نقاشی را بصورت تجربی از خانواده ... Read More »

December 11, 2018


December 11, 2018

Aboozar Soltani

ابوذر سلطانی متولد ۱۳۶۱ عکاس، خطاط و نقاش کارشناس رشته روابط عمومی در خانواده ای پر جمعیت و هنرمند که در رشته های عکاسی ، خطاطی، نقاشی و فیلمسازی فعالیت داشتند، در اصفهان به دنیا آمد. .عکاسی، خطاطی و نقاشی را بصورت تجربی از خانواده ... Read More »

December 11, 2018


Translate »