Header

ادوینApril 9, 2018

Edwin Keshish Abnous ادوین کشیش آبنوس

ادوین کشیش آبنوس در سال ۱۹۷۴ در تهران- ایران به دنیا آمد. او پس از خدمت در کلیساهای زیرزمینی در ایران، به آمریکا مهاجرت کرده و فعالیت های خویش را در عرصه تلویزیون و اینترنت ادامه می دهد. ادوین در حال ... Read More »

April 09, 2018 0


Translate »