Header

محمد قلی زاده

October 9, 2021

Mohammad Gholizadeh محمد قلی زاده

بیوگرافی محمد قلی زاده ( خواننده – رهبر پرستش) محمد قلی زاده در دی ماه سال 1365 در تهران و در یک خانواده متوسط بدنیا آمد و زندگی او در همان ابتدا با موسیقی پیوند خورد چرا که اعضای ... Read More »

October 09, 2021


Translate »