Header

معرق چوب

March 6, 2022

Raphael Borhani

رافائل برهانی فر در سال ۱۳۶۲ و در شهر مشهد بدنیا آمد. .او از کودکی عاشق خلق کردن بود و همواره در بازیهای کودکانه تلاش میکرد که خودش چیزی بسازد و شکل دهد تا اینکه در دوران جوانی ... Read More »

March 06, 2022


Translate »