Header

نگاهی به رقص های محلی ایران

May 18, 2021

نگاهی به رقص های محلی ایران و جایگاه خاص آنها به عنوان زبان جهانی/چرخم پی حق، رقصم پی حق Iranian folk dances

سمیه انصاری فر****زمین به دور خودش می چرخد، به دور خورشید می چرخد، سیاره نیز می چرخد، چرخ، چرخ، چرخ …. قبل از این‏که هرموجود زنده‏ای روی زمین‏ خلق شود به وجود آمدن جهان کهکشان‏ها، ستارگان، سیاره ها، ماه ... Read More »

May 18, 2021


Translate »