Header

چیت ساز

April 10, 2018

Shiva Chitsaz شیوا چیت ساز

شیوا چیت ساز در ایران ترم دوم مقطع دکترا را در رشته ی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد تا پایان ترم دوم پشت سر گذاشت و پس از آن مجبور به مهاجرت شد و ... Read More »

April 10, 2018 0


Translate »