Header

Dani RoseAugust 23, 2017

Setayamat ستایمت

Artists: Dani Rose  دنی رز  وحید نوروزی Vahid Norouzi Album: Setayamat ستایمت Songs: Setayamat ستایمت Roohe Ghodoose Khoda روح قدوس خدا Najiam  ناجیم Dar akhori past   در آخوری پست Azimo heyratzast   عظیم و حیرت زاست God’s Soldiers   سربازان خدا Storm  طوفان Ignite  مشتعل فرما Upon This Rock  بر روی ... Read More »

August 23, 2017 0


Dani Rose

August 22, 2017

Dani Rose

دني رُز در تاریخ ٩ تير ١٣٧١ (30/6/1992) در تهران، در يك خانواده مسيحي به دنيا آمد. او از چهار سالگي به موسيقي علاقه بسیار زیادی داشت و از همان سن با ساز فلوت،آموختن را شروع كرد. در سن هفت سالگي ... Read More »

August 22, 2017 0


Translate »