Header

Sabet

Yuna Sabet

August 22, 2017

Yuna Sabet یونا ثابت

یونا ثابت ( رهبر پرستش،خواننده،آهنگسازوخادم خداوند ) او خدمات خود را در دوران نوجوانی به عنوان رهبر پرستش از کلیسای جماعت ربانی ایران آغاز کرد در عرصه موسیقی نزد اساتید شناخته شده کسب دانش کرد و همه آنچه آموخت در طبق اخلاص ... Read More »

August 22, 2017 0


Translate »