Header

Aramie Delha شعر آرامی دلهایی

آرامی دلها

آرامی دلهایی، سازنده دریاها

روشنی خورشیدی، زیبایی رویاها

از تو امنیت دارم در کشمکش طوفان

من قایق پوسیده، تو رهبر این سکان

تا مقصد آزادی سرباز تو می مانم

نعمت نجاتم را از فیض تو میدانم (2)

آن دم که در این جسمم، در غصه و در شادی

در ثروت و فقر و ظلم، ویرانی و آبادی

حاشا که اگر جز تو یار دگری گیرم

زنده ام از عشق تو، در راه تو می میرم

 

شعر: م.ساده

آهنگ: روزبه نجارنژاد

آلبوم : نوین ترانه های آسمانی 2

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

You may also like ...

Translate »