Header

Amir Ardalan Davoodi امیر اردلان داودی

Artist Literature

Artist Videos

1

  1. آقای امیر اردلان داودی گرامی درود بر شما .در نیت مثبت و خوب شما برای خواندن کتاب های مهم ادبیات فارسی ایران هیچ گونه تردیدی وجود ندارد و زحمات شما بدون شک قابل قداردانی و جای سپاس فراوان دارد.اما در نهایت ادب و تواضع می خواهم به اطلاع شما برسانم شوربختانه شما بسیاری از متن ها را اشتباه قرائت می کنید و این مسئله موجب خواهد شد شنونده های مشتاق تان آن بهره ای را که مورد نظر شما ، نبرند.باری با سپاس دوباره از زحمات شما امیوارم این چند خط ِ موجب دل آزرده گه شما نشود و یا تصور نکنید که از زحمات شما قدر دان نیستم و نیستیم .با مهر .کوروش افشارپناه ا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »